Vaše evoluce závisí na 
zjištění, co jste opravdu VY

Vaše evoluce je velký cíl a zároveň radostný a příjemný. 
Proč? 

Za všechny ty roky konzultací a koučování jsem se 
dozvěděl, že lidé mají obecně mnohem více dobrého 
potenciálu, než žijí. Stěžují si na omezení.


Co jim brání v tom, aby to žili? 
Je to jednoduché - blokují to sami! 
To lze považovat za smutný pohled, protože nezažitý 
potenciál činí lidi stresovanými, nešťastnými a nenaplněnými.


Dobrá skutečnost a skvělá zpráva zní: Pokud se 
zablokujete, abyste žili svůj plný potenciál, pak je ve 
vašich rukou, abyste celý svůj potenciál žili.

Dobře - nyní se dostáváme k otázce, proč to nežijete. 
Důvody můžeme najít ve společných standardech 
společnosti, obtížích a událostech ve vašem osobním 
životě.
 

Nakonec však musíme říci:
Žijete svá omezení, protože jste se s nimi ztotožnili, což 
znamená, že se stali součástí vaší sebeznalosti, nazývané také osobnost.

Při změně této omezující identifikace je třeba nejprve 
rozpoznat, kdo skutečně jste, a nejen představu o vás.

Je to 
všechno o 
vaší 
individuální cestě  

© Copyright. All rights reserved. (C) Gerhard K. Pieroth, LWGERHARD@GMAIL.COM 2022